Odszukaj Swoich bliskich....


data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

REGULAMIN CMENTARZA

 

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywając na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i wprowadzania zwierząt.

 

1. Właścicielem i Zarządcą cmentarza jest:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina Bpa i Św. Piotra w Okowach w Konarzewie, ul. Kościelna 2, tel. 61 814 80 41.

2. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:

- ustalanie miejsca pochówku,

- pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem,

- wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

3. Zarządca cmentarza prowadzi: księgę grobów i księgę cmentarną. W księdze grobów zapisane są dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem pochówku dysponować;  o każdej zmianie osoby opiekuna winien być powiadomiony Zarządca cmentarza.

4. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji.

5. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie oświadczenia osoby opiekującej się danym grobem i uiszczeniu stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.

6. Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z proboszczem wybór firmy pogrzebowej.

7. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić do akceptacji jego projekt.

8. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania stałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu.

9. Śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.

10. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.

11. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

 

Proboszcz Parafii Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
0
0
stat4u
Osób online: 1